Badanie moczu ogólne i bakteriologiczne - na co zwrócić uwagę

Badanie moczu ogólne i bakteriologiczne - na co zwrócić uwagę

Celem takiego badania jest określenie przejrzystości, barwy, ciężaru właściwego moczu, oraz wykazanie w nim substancji chemicznych takich jak cukier, aceton, cukier, lub barwniki żółciowe, które mają duże znaczenie diagnostyczne.

Mikroskopowe badanie odwirowanego osadu moczu zmierza do określenia takich składników upostaciowanych moczu, jak wielokątne lub okrągłe komórki nabłonka, krwinki białe i czerwone, wałeczki, bakterie, składniki mineralne, czy nawet pasożyty.drivelan kaina

Zmiany w mniejszym lub większym nasileniu ilościowym w badaniu moczu pozwalają w powiązaniu z innymi objawami na ustalenie poprawnego rozpoznania, a w przebiegu prowadzonego leczenia na odpowiednie wnioskowanie o jego skuteczności. Przykładowo w ostrej chorobie nerek w osadzie moczu dominują w nadmiarze krwinki czerwone i wałeczki, a w chorobach dróg moczowych krwinki białe i bakterie.drivelan tehosteet

Konieczne w badaniu moczu jest to, żeby naczynie do którego oddajemy mocz było sterylne, a przed oddaniem moczu powinniśmy wykonac podstawowe zabiegi dotyczące higieny krocza i narządów płciowych. Przy niedokładnym podmyciu się u kobiet, które mają upławy, w badaniu stwierdza się liczne krwinki białe. Daje to podstawy do rozpoznania np. zapalenia dolnego odcinka dróg moczowych i podjęcia leczenia przeciwbakteryjnego, a przecież chora wymaga badania i leczenia ginekologicznego.forskolin fórum

NIE POWINNO SIĘ…pie de atleta sintomas

Kobiety nie powinny oddawać moczu do badania w okresie miesiączki, ani też 3 dni przed i 3 dni po miesiączce, gdyż może zostać stwierdzone rozpoznanie ostrego krwotocznego zapalenia kłębków nerkowych. Nie powinno się również w dniu badania moczu i w dniu poprzedzającym zażywać żadnych leków, ani też spożywa w nadmiarze cukru, móżdżku, szczawiu itp. ponieważ może to wpływa na nieprawdziwy wynik w przeprowadzanym badaniudrivelan preț

BAKTERIOLOGICZNE BADANIE MOCZUgarcinia cambogia veda resultados

Bakteriologiczne badanie moczu ma na celu sprawdzenie czy w próbce badanego moczu i tym samym w drogach moczowych:pro engine ultra

znajdują się drobnoustroje chorobotwórcze,

drobnoustroje znajdują się w znamiennym nadmiarze, czyli powyżej przyjętego za dopuszczalną normę progu granicznego ich stężenia,

drobnoustroje są wrażliwe na wybrane antybiotyki lub chemioterapeutyki.

Próbki moczu do badania bakteriologicznego należy pobrać z dokładnym uwzględnieniem zabiegów higieny krocza i narządów płciowych. Trzeba również wykluczyć wtórne zakażenie moczu, w tym wypadku badana osoba musi mieć jałowe naczynie lub próbówkę. Po dokładnym podmyciu, pierwszy strumień moczu należy oddać do muszli, a środkową część strumienia ok 20ml, do jałowego naczynia. Pamiętać należy, aby naczynie i nakrętka nie zostały zakażone. Następnie naczynie z próbką moczu należy jak najszybciej odesłać do pracowni bakteriologicznej. Próbka moczu nie powinna zostać oziębiona, dlatego warto ją owiną w watę lub ligninę. Oziębienie próbki zmniejsza możliwość wyhodowania drobnoustrojów, a więc może wykazać fałszywy, ujemny wynik badania.